MO PARTNER a.s.

Người để liên lạc:

Bc. Lenka Škovranová - Chuyên gia về hộ trợ cửa hàng
Số điện thoại: 587 419 851 Số điện thoại: 606 720 326
Email: lucie.pravdova@mopartner.cz

Trụ sở Olomouc

Hodolanská 413/32
772 00 Olomouc
IČ: 25860631
DIČ: CZ25860631
Số điện thoại: 587 419 851

Công ty được ghi trong tòa án Tỉnh tại Ostrava mục B, số 2357

 

Bc. Kamil Werner - Giám đốc công ty
Số điện thoại: 731 133 895
Email: kamil.werner@mopartner.cz

Zdeněk Cahlík - Giám đốc kinh doanh
Số điện thoại: 606 720 325
Email: zdenek.cahlik@mopartner.cz

Toàn Séc

Petr Rataj
tỉnh Olomoucký, tỉnh Zlínský, tỉnh Moravskoslezský
Điện thoại:731 436 436
Martina Staňková
tỉnh Středočeský, tỉnh Ústecký, tỉnh Liberecký , tỉnh Královéhradecký
Điện thoại:602 752 048
Iveta Greplová
Praha, tỉnh Středočeský, tỉnh Ústecký
Điện thoại:606 710 423
Pavla Čadková
Praha, tỉnh Středočeský, tỉnh Královéhradecký, tỉnh Pardubický, tỉnh Vysočina
Điện thoại:736 533 262
Jana Horová
Praha, tỉnh Středočeský, tỉnh Jihočeský, tỉnh Plzeňský, tỉnh Karlovarský , tỉnh Ústecký
Điện thoại:736 519 816
Roman Körner
tỉnh Jihočeský, tỉnh Vysočina, tỉnh Jihomoravský
Điện thoại:605 547 418

Đăng nhập vào hệ thống