MO PARTNER a.s.

Người để liên lạc:

Bc. Lenka Škovranová - Chuyên gia về hộ trợ cửa hàng
Số điện thoại: 587 419 851 Số điện thoại: 605 237 327
Email: lenka.skovranova@mopartner.cz

Trụ sở Olomouc

Hodolanská 413/32
772 00 Olomouc
IČ: 25860631
DIČ: CZ25860631
Số điện thoại: 587 419 851

Công ty được ghi trong tòa án Tỉnh tại Ostrava mục B, số 2357

 

Bc. Kamil Werner - Giám đốc công ty
Số điện thoại: 731 133 895
Email: kamil.werner@mopartner.cz

Zdeněk Cahlík - Giám đốc kinh doanh
Số điện thoại: 606 720 325
Email: zdenek.cahlik@mopartner.cz

Đăng nhập vào hệ thống