MO PARTNER a.s. HỘ TRỢ CHO CÁC CỬA HÀNG TRUYỀN THỐNG

Vào năm 2000 công ty MO PARTNER a.s. đã được thành lập, và ở thời điểm hiện tại đã liên kết với hơn 800 cửa hàng to nhỏ khác nhau trên toàn Cộng hòa Séc.

Sứ mệnh chính của chúng tôi là hộ trợ cho các cửa hàng độc lập ở trên thị trường truyền thống và giúp đỡ cho họ để có thể cạnh tranh trên thị trường. Chúng tôi cố gắng phát triển thị trường truyền thống, có nghĩa là đối với nhà tiêu dùng, họ có thể mua hàng ngay gần khu họ ở.

Chúng tôi chú trọng vào việc hỗ trợ các nhà cung cấp có kiểm định và các nhãn hiệu truyền thống.

Chúng tôi ưu tiên cho các mặt hàng có giá trị tốt nhất trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Chúng tối tạo cơ hội cho các thành viên, đạt được các điều kiện mua hàng thuận lợi hơn,
từ các nhà cung cấp liên doanh.

Các mặt hàng đồ khô, được cung cấp bởi tổng kho ALIMPEX FOOD a.s..

Về mảng hàng cung cấp trực tiếp, chúng tôi hợp tác với tất cả các nhà cung cấp lơn:

  • hãng sữa,
  • hãng thịt,
  • hàng đông đá,
  • bia,
  • nước uống không cồn,
  • hãng bánh.

Đăng nhập vào hệ thống